Usługi kadrowo-płacowe

W zakresie usług kadrowo-płacowych oferujemy Państwu:

 • sporządzanie list płac (rozliczanie urlopów, zasiłków)
 • prowadzenie teczek osobowych
 • rejestrowanie/wyrejestrowanie pracownika w ZUS
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń
 • sporządzanie pasków płac, ZUS RMUA
 • sporządzanie deklaracji ZUS Sporządzanie deklaracji PIT-4R
 • sporządzanie wydruków kartotek i ewidencji
 • przekazywanie informacji o zbliżających się terminach badań okresowych, BHP, itp.
 • prowadzenie ewidencji należnych urlopów wypoczynkowych oraz innych nieobecności w pracy
 • sporządzanie: PIT-11/8B, PIT-40
 • sporządzanie Umów o pracę, Umów cywilnoprawnych, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania

Usługi

Nasi Klienci