Cennik

Usługi księgowe

Wynagrodzenie naliczane jest zależnie od liczby dokumentów księgowych.

Dla Klientów prowadzących ewidencję przychodów:

Liczba dokumentów księgowych Bez ewidencji VAT Z ewidencją VAT
do 5 dokumentów 100 zł 150 zł
do 25 dokumentów 150 zł 200 zł
do 50 dokumentów 250 zł 300 zł
powyżej 50 dokumentów do negocjacji do negocjacji

Dla Klientów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów:

Liczba dokumentów księgowych Bez ewidencji VAT Z ewidencją VAT
do 5 dokumentów 150 zł 200 zł
do 25 dokumentów 200 zł 250 zł
do 50 dokumentów 300 zł 350 zł
powyżej 50 dokumentów do negocjacji do negocjacji

Dla Klientów prowadzących księgi handlowe:

Liczba dokumentów księgowych Ryczałt miesięczny
do 50 dokumentów 800 zł
powyżej 50 dokumentów do negocjacji

Wsparcie przy rozpoczęciu działalności gospodarczej:

Opłata jednorazowa
Dla Klientów którzy zawarli umowę o świadczenie usług księgowo-kadrowych 0 zł
Dla pozostałych Klientów od 200 zł

Usługi kadrowe

Ryczałt miesięczny ustalany jest w oparciu o liczbę pracowników oraz zleceniobiorców Klienta

Wynagrodzenie naliczane od liczby pracowników

Liczba zatrudnionych pracowników opłata miesięczna za usługę kadry opłata miesięczna za usługę płace
do 40 pracowników 2.500zł
powyżej 40 pracowników + 50 zł/osoba + 50 zł/osoba
powyżej 40 pracowników opłata za kompleksową usługę kadrowo-płacową do negocjacji
jednorazowa obsługa przy przyjęciu i zwolnieniu pracownika etatowego - 50 zł/osoba

Wynagrodzenie naliczane od liczby zleceniobiorców

Liczba zleceniobiorców opłata miesięczna
do 40 pracowników 2.500zł
powyżej 40 pracowników + 50 zł/osoba
Określone powyżej wynagrodzenie nie obejmuje wynagrodzenia za organizację prac wykonywanych w ramach dodatkowych projektów oraz innych czynności podejmowanych przez OrsNet na podstawie odrębnych porozumień. Powyższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy jedynie do wyliczenia szacunkowych cen usług. Podane ceny są cenami netto.

Usługi

Nasi Klienci