Pozostałe usługi

Poza standardowymi usługami oferujemy Państwu:

  • opracowanie dokumentów do Urzędu Gminy, US., ZUS, KRS
  • przygotowywanie i przesyłanie do GUS sprawozdań statystycznych
  • współpracę i asystę przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego
  • współpracę z Inspektorem BHP, szkolenia z zakresu BHP
  • audyt dotychczasowej dokumentacji kadrowo-płacowej i księgowej zakończony raportem
  • wyprowadzanie zaległości w dokumentacji kadrowo-płacowej
  • windykację zaległych należności od kontrahentów

Usługi

Nasi Klienci