Usługi księgowe

W zakresie usług księgowych oferujemy Państwu:

  • bieżące prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dokumentów księgowych dostarczanych przez Państwa oraz dowodów wewnętrznych, sporządzonych przez pracowników naszego biura w oparciu o ewidencje dodatkowe
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie deklaracji PIT/CIT, VAT
  • wystawianie faktur na Państwa zlecenie
  • sporządzanie niezbędnych dodatkowych ewidencji m. in. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, planu amortyzacji
  • sporządzanie dokumentów płatniczych
  • sporządzanie sprawozdań rocznych
  • kontrolę stanu zobowiązań i należności
  • przygotowanie i wysyłanie potwierdzeń sald
  • opracowywanie Planu kont, Polityki Rachunkowości, itp.

Usługi

Nasi Klienci