Zasady współpracy

Współpracujemy w ramach stałej umowy o świadczenie usług księgowych:

  • uzgadniamy warunki współpracy i podpisujemy Umowę w zakresie obsługi kadrowo-płacowej
  • przeprowadzamy audyt dokumentacji kadrowo-płacowej i księgowej
  • ustalamy harmonogram przejęcia dokumentacji kadrowej i księgowej
  • przygotowujemy Raport dotyczący uzupełnienia dokumentacji
  • wprowadzamy dane do naszych systemów
  • podejmujemy bieżącą współpracę
Wszelkie informacje, dokumenty finansowe jak również dokumenty kadrowe przesyłamy Klientowi w uzgodnionym formacie drogą elektroniczną. Informacje o wysokości podatków i składek ZUS przesyłamy naszym Klientom drogą elektroniczną. Na życzenia Klienta przesyłamy skan dowolnego dokumentu księgowego. Udostępniamy Klientowi bezpłatną skrzynkę e-mail o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Deklaracje skarbowe wysyłamy do Urzędu Skarbowego elektronicznie. W przypadku konieczności dostarczenia oryginalnego dokumentu, przesyłamy go do Klienta pocztą lub przesyłką kurierską. W przypadku konieczności podpisania dokumentu elektronicznie, dysponujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Usługi

Nasi Klienci