Dlaczego OrsNet?

  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel i w razie potrzeby korzystamy ze wsparcia merytorycznego naszych współpracowników - wysokiej klasy specjalistów: prawników i finansistów
  • Posiadamy uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzonymi usługami rachunkowo-księgowymi
  • Obsługujemy firmy o różnej specyfice wynagrodzeń
  • Rozpoczynamy współpracę w dowolnym, wybranym przez klienta czasie
  • Gwarantujemy całkowitą poufność
  • Analizujemy na bieżąco zmiany legislacyjne, w szczególności w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego - to gwarantuje naszym Klientom, że zawsze są obsługiwani zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Zapewniamy satysfakcję i zadowolenie oraz obniżenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej
  • Dostarczamy informacje potrzebne do podejmowania decyzji zarządczych w firmie

Usługi

Nasi Klienci